Marta Cmiel-Bażant

Marta Cmiel-Bażant pracuje jako wykładowczyni w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie z wyróżnieniem ukończyła studia. Zajmuje się głównie analizą dyskursu, retoryką, kulturą popularną oraz historią sztuki i literaturą słoweńską. Fascynują ją kraje południowosłowiańskie – bliskie nam językowo i geograficznie, a mimo to wciąż nieco tajemnicze. Poznaje je dzięki opowieściom, a jak mawiają Słoweńcy: tyle w tobie osób, ile znasz języków!